"Ahornvænget i Gilleleje"
ViBo afd.: 225

Vi er opmærksom på at der bliver kørt alt for stærkt på Ahornvænget,
Vi har også fået adskillige flere beboere her på vores vej,
så trafikken er blevet noget mere tæt.
Det er vi nødt til at gøre noget ved,
vi har derfor bedt administrationen om at ansøge om
at ændre vejens status til "Stillevej",
så må vi se om man vil bevilge os dette!?! 

Som det herunder fremgår af kommunens svar,

som vi har modtaget på mail fra driftkontoret,
så er det nok noget, der her lange udsigter,
men vi opgiver ikke så let!

Til Områdechef Søren Kjerulff

Forvaltningen har modtaget din henvendelse vedr. 
ansøgning om at gøre Ahornvænget til en stillevej.

Stillevej betegnes i dag "fartdæmpet område" 
Der er ikke umiddelbart mulighed for at lave egentlig legegade,
da det kræver stor ombygning, og kun tilladelse til højst 15 km/t.,
og det antages, at der trods alt er for heftig biltrafik med så mange boliger.
 

En fartdæmpning af Ahornvænget vil indebære etablering af fartdæmpere
som bump, chikaner eller hævede flader med indbyrdes afstand til en
reference på 30 eller 40 km/t. (blå tavler)

Der er imidlertid mange villaveje som Ahornvænget. En stor del af disse
vil i samme omfang kunne få forbedret trafikmiljøet ved etablering af fartdæmpere.

Ahornvænget er en kommunevej, og i den aktuelle planlægning indgår vejen
ikke til umiddelbar ombygning. 
 

Gribskov Kommune er netop ved at færdiggøre en trafiksikkerhedsplan for hele
kommunens vejnet. Her indgår vejenes objektive data vedr. trafikmængde, uheld
og utryghed som parametre for registrering af de enkelte vejstrækninger.

Din henvendelse, som er sagsregistreret under 2008/29275 giver anledning til at
forvaltningen i det kommende forår vil få foretaget hastighed og trafikmålinger på
vejen.

Venlig hilsen

Ove Petersen,
Controller
Teknik Vej & Forsyning
okpet@gribskov.dk
7249 6819
 


Hilsen
Afdelingsbestyrelsen